Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Ясен

1344

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 180/30.04.2020 г., 201/28.05.2020 г. и 231/25.06.2020 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публичен търг за продажба на два броя самостоятелни обекта, разположени в сграда на ул. "Васил Левски" №144, гр. Плевен

1538

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение № 040/19.12.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти: На…

Публични търгове за право на строеж и продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Гривица

1451

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №№ 1463, 1465, 1466 и 1470/26.09.2019г. и Решение № 1500/17.10.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижиими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

1431

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  № 1378/27.06.2019г., № 1404/25.07.2019г., №№ 1443, 1444 и 1445/29.08.2019г. на Общинския съвет, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…