Търгове за продажба

Публични търгове с тайно наддаване за продажба, на общински недвижими имоти - 10.05.2016 г.

741

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 146 и 147/31.03.2016 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…

Търгове за продажба на общински недвижими имоти: 29.03.2016 г.

797

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 115, 116, 117, 119 и 120/25.02.2016 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Търгове за продажба на общински недвижими имоти: 02.12.2015г.

577

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №№ 1619 и 1620/15.10.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Търгове за продажба на общински недвижими имоти: 14.10.2015г.

455

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 1564, 1575/27.08.2015 г. и 1586/16.09.2015 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба, на общински недвижими имоти - 02.09.2015г.

460

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №№ 1541, 1542, 1543 и 1544/30.07.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

На основание Решения №№ 1509 и 1510/25.06.2015 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба

407

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения №№ 1509 и 1510/25.06.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Tърг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №9/2015: имот с номер 135001, землище с. Радишево

343

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №12/2015: землище с. Гривица

387

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №8/2015: имот с номер 000193, землище с. Гривица

345

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №7/2015: имот с номер 557004, землище с. Буковлък

362

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Tърг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №6/2015: имот с номер 000101, землище с. Бохот

379

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 37125/07.10.2011г. - 25.06.2015 г.

380

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение № 1417/26.03.2015 г. на Общински съвет Плевен, т.6 от Заповед № 579/20.04.2015 г. и Заповед № РД-10-914/09.06.2015 г. на Кмета на Община Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително…