Търгове за продажба

На основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

452

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН на основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Продажба на общински недвижим имот в с. Гривица.

367

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решениe №1297/27.11.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на общински недвижим имот:…

Търг за продажба на имот - 12.01.2015г.

396

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №1303/27.11.2014 г. на Общински съвет Плевен, ОбщинаПлевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварителнопредставяне на предложенията за продажба на недвижим имот, както следва:…

Търгове за продажба на недвижими имоти - 19 и 20.11.2014г.

521

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решения 1255, 1256, 1264, 1265 и 1266/30.10.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Търгове за продажба - поземлени имоти и движими вещи на 05 и 06.11.2014г.

438

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения 1213, 1214, 1215, 1216, 1225 и 1226/25.09.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба: 1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, парк “Кайлъка”, 2. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” № 5, 3. Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен

380

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 1190, 1193 и 1194/28.08.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…

Търг за продажба, на общински недвижими урегулирани поземлени имоти имоти - 09.09.2014г.

368

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 1164 и 1169 от 31.07.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Търгове за продажба, на общински недвижими имоти: Апартаменти

469

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решения № 1116, 1117, 1129, 1130 и 1147 от 26.06.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Търг за продажба на недвижими имоти - 10.07.2014 г.

381

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 1059 и 1040/24.04.2014 г.; 1100 и 1101/29.05.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 10.07.2014 г. – ЧЕТВЪРТЪК От 11:00 ч.: Недвижим имот, находящ се…

Заповед за класиране на участници в търг за продажба на дървесина от обект №7/2014, землище с.Коиловци

406

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 763 Плевен, 09.06.2014г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №7/2014, имот с кадастрален…