Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Буковлък

2226

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  №№1273, 1274, 1275 и 1276/28.03.2019 г. на Общински съвет –Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък и с. Ралево

1716

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №№1203/31.01.2019 г., 1233 и 1234/28.02.2019 г. на Общински съвет –Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,  за…

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък

1717

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  №№1179 и 1180 от 20.12.2018 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен и с. Мечка

1976

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  №  1105/26.09.2018г., 1126 и 1127/25.10.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Опанец, с. Ясен и движими вещи (лодки и водни колелета)

2249

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  №  777/30.11.2017г., 1028 и 1029/26.07.2018г., 1072, 1073, 1074 и 1075/30.08.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, гр. Славяново, с. Радишево и с. Ясен

2379

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  № 999,1000,1001, 1002 и 1008/28.06.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…