Търгове за продажба

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, гр. Славяново, с. Радишево и с. Ясен

1934

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН   На основание Решения  № 999,1000,1001, 1002 и 1008/28.06.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти в гр. Плевен, с. Буковлък, с. Гривица, с. Пелишат и с. Ралево

1999

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 933, 934, 935/27.04.2018г. и 975, 976, 977/31.05.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба…

Публичен търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък - УПИ І-66 и УПИ ІІ-66, кв.13

1568

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решение №843 от 25.01.2018 г.на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,за продажба на общински недвижими…

Публични търгове за продажба на общински недвижими имоти и право на строеж в гр. Плевен, гр. Славяново и с. Ясен и движими вещи (лодки и водни колелета)

1880

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения  № 756/26.10.2017г., 777/30.11.2017г., 860, 868 и 880 от 22.02.2018г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията,…

публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински движими вещи

2500

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решениe № 745 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински движими…