Търгове за продажба

Публични търгове с тайно наддаване за продажба: 1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, парк “Кайлъка”, 2. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” № 5, 3. Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен

265

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 1190, 1193 и 1194/28.08.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…

Търг за продажба, на общински недвижими урегулирани поземлени имоти имоти - 09.09.2014г.

252

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 1164 и 1169 от 31.07.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Търгове за продажба, на общински недвижими имоти: Апартаменти

292

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решения № 1116, 1117, 1129, 1130 и 1147 от 26.06.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Търг за продажба на недвижими имоти - 10.07.2014 г.

261

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 1059 и 1040/24.04.2014 г.; 1100 и 1101/29.05.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 10.07.2014 г. – ЧЕТВЪРТЪК От 11:00 ч.: Недвижим имот, находящ се…

Заповед за класиране на участници в търг за продажба на дървесина от обект №7/2014, землище с.Коиловци

301

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 763 Плевен, 09.06.2014г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №7/2014, имот с кадастрален…

Публични търгове с тайно наддаване - на 25.05.2014г.

255

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 1040, 1059 и 1060  от 24.04.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 28.05.2014 г. – СРЯДА от 10:00 ч: Недвижим имот, представляващ самостоятелен…

Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества стояща дървесина - с.Бохот

247

ЗАПОВЕД № РД 10 - 474 Плевен, 11.04.2014г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №5/2014, имот с кадастрален…

Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 560 кв.м – УПИ ХІ, кв. 90, отреден за ветеринарна лечебница

238

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение 980/27.03.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: На…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - землището на с.Бохот

261

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Заповед във връзка с Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии

234

З А П О В Е Д № РД 10 - 77 Плевен, 22.01.2014г.  за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №1/2014, имот с кадастрален…