Търгове за продажба

Търг за продажба на недвижими имоти - 10.07.2014 г.

464

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 1059 и 1040/24.04.2014 г.; 1100 и 1101/29.05.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 10.07.2014 г. – ЧЕТВЪРТЪК От 11:00 ч.: Недвижим имот, находящ се…

Заповед за класиране на участници в търг за продажба на дървесина от обект №7/2014, землище с.Коиловци

497

ЗАПОВЕД № РД - 10 - 763 Плевен, 09.06.2014г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №7/2014, имот с кадастрален…

Публични търгове с тайно наддаване - на 25.05.2014г.

475

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 1040, 1059 и 1060  от 24.04.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 28.05.2014 г. – СРЯДА от 10:00 ч: Недвижим имот, представляващ самостоятелен…

Заповед за класиране на участниците в търг с тайно наддаване Продажба на прогнозни количества стояща дървесина - с.Бохот

465

ЗАПОВЕД № РД 10 - 474 Плевен, 11.04.2014г.   за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №5/2014, имот с кадастрален…

Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 560 кв.м – УПИ ХІ, кв. 90, отреден за ветеринарна лечебница

463

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение 980/27.03.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: На…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - землището на с.Бохот

472

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Заповед във връзка с Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии

429

З А П О В Е Д № РД 10 - 77 Плевен, 22.01.2014г.  за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №1/2014, имот с кадастрален…

Публични търгове на недвижими имоти 28-01-2014

457

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 885 и 869  от 19.12.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 28.01.2014 г. – ВТОРНИК от 15:00 ч: Недвижим имот, представляващ самостоятелен…

Търг 22.01.2014г. „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии”

388

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия”, ул.”Генерал Тотлебен”№33

395

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 836 от 28.11.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…