Търгове за продажба

Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен, представляващ застроен урегулиран поземлен имот с площ 560 кв.м – УПИ ХІ, кв. 90, отреден за ветеринарна лечебница

315

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение 980/27.03.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: На…

Търг за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” - землището на с.Бохот

331

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Заповед във връзка с Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии

305

З А П О В Е Д № РД 10 - 77 Плевен, 22.01.2014г.  за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за  «Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Общински горски територии» за обект №1/2014, имот с кадастрален…

Публични търгове на недвижими имоти 28-01-2014

335

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 885 и 869  от 19.12.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 28.01.2014 г. – ВТОРНИК от 15:00 ч: Недвижим имот, представляващ самостоятелен…

Търг 22.01.2014г. „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии”

290

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот: Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия”, ул.”Генерал Тотлебен”№33

303

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 836 от 28.11.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…

На основание Решения № 673/25.07.2013 г. , № 788 и № 809/31.10.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

291

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 673/25.07.2013 г. , № 788 и № 809/31.10.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Плевен, ж.к.”Сторгозия”, ул.”Генерал Тотлебен”№33

283

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание решение № 676 от 25.07.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот…

Tърг с тайно наддаване - поземлен имот в гр.Плевен ул.”Клисура”№11

328

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание решение №738 от 29.08.2013 на Общински съвет – Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване:   На 19.09.2013 г. – ЧЕТВЪРТЪК от 16:00 ч.: Урегулиран поземлен имот (УПИ) с идентификатор…

На основание Решения № 739, 740 и 741/29.08.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:

328

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения № 739, 740 и 741/29.08.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване:   На 18.09.2013 г. – ВТОРНИК от 14:00 ч: Незастроен недвижим имот с площ 580 кв.м, отреден…

На основание Решения № 673 и 674/25.07.2013 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

296

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения № 673 и 674/25.07.2013 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински…

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 6, землище с.Николаево.

286

Обява На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7 от ЗМСМА и във връзка с чл.76, т.3, чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/05.05.2005 г. на Общински съвет – Плевен: Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията…