Търгове за продажба

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №12/2015: землище с. Гривица

1194

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №8/2015: имот с номер 000193, землище с. Гривица

1216

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №7/2015: имот с номер 557004, землище с. Буковлък

1188

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Tърг с тайно наддаване - „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии” за обект №6/2015: имот с номер 000101, землище с. Бохот

1277

Обява Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински…

Търг за продажба на общински недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 37125/07.10.2011г. - 25.06.2015 г.

1282

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решение № 1417/26.03.2015 г. на Общински съвет Плевен, т.6 от Заповед № 579/20.04.2015 г. и Заповед № РД-10-914/09.06.2015 г. на Кмета на Община Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително…

На основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет - Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба, на общински недвижими имоти

1285

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН на основание Решениeя №1406, 1407, 1408, 1420, 1421, 1424 от 26.03.2015 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба,…

Продажба на общински недвижим имот в с. Гривица.

1220

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решениe №1297/27.11.2014 г. на Общински съвет -  Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на общински недвижим имот:…

Търг за продажба на имот - 12.01.2015г.

1266

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН На основание Решения №1303/27.11.2014 г. на Общински съвет Плевен, ОбщинаПлевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварителнопредставяне на предложенията за продажба на недвижим имот, както следва:…

Търгове за продажба на недвижими имоти - 19 и 20.11.2014г.

1408

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН  На основание Решения 1255, 1256, 1264, 1265 и 1266/30.10.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Търгове за продажба - поземлени имоти и движими вещи на 05 и 06.11.2014г.

1346

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН На основание Решения 1213, 1214, 1215, 1216, 1225 и 1226/25.09.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба: 1. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, парк “Кайлъка”, 2. Недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. “Иван Вазов” № 5, 3. Недвижим имот, находящ се в с. Пелишат, община Плевен

1255

ОБЩИНА - ПЛЕВЕН   На основание Решения 1190, 1193 и 1194/28.08.2014 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими…