Публичен търг за продажба на движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника), находящи се в кметство гр. Славяново

932

ОБЩИНА – ПЛЕВЕН

На основание Решение  №313/27.08.2020 г., на Общински съвет Плевен,

Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на движими вещи:

 

Публичният търг ще се проведе на 23.02.2021 г. – ВТОРНИК

 

от 14:00 ч:

 

Наименование на дв. вещ

Рег. номер

Първоначална цена /лв./

Депозит 

   /лв./

1

Лек автомобил „Хонда акорд”

ЕН 3686 ВС

800

80

2

Микробус „Мерцедес” 207 Д

ЕН 5663 АМ

700

70

3

Лек автомобил „Пежо” 405

ЕН 1961 ВА

400

40

4

Лек автомобил „Фолксфаген Каравел”

ЕН 1960 ВА

800

80

5

Лек автомобил „Опел рекорд”

ЕН 9042 АР

250

25

6

Автобус „Щаер”

ЕН 7484 ВМ

3000

300

7

Багер „БХ 0,3”

ЕН 03472

6000

600

8

Булдозер С100

липсва

3000

300

 

При липса на кандидати за гореописаните движими вещи (моторни превозни средства и тежкотоварна техника), повторен търг ще се проведе на 09.03.2021 г. при същите условия

 

 

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.

ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” №2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ – 60 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 08.02.2021 г. до 12:00 ч. на 22.02.2021 г. в Центъра за административно обслужване, град Плевен, пл. “Възраждане” №4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИЯ ТЪРГ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 22.02.2021 г.

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 25.02.2021 г. до 12:00 ч. на 08.03.2021 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” №4 до 16:00 ч. на 08.03.2021 г.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен, след направена заявка до кмета на гр. Славяново на тел. 06515 2008.

Телефони за контакти: 06515 2008 и 064 881-324