публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински движими вещи

2348

Движими вещи находящи се в сградата на МУЦТПО при първоначална цена и депозит както следва:

Наименование на машините и съоръженията

Начална цена без ДДС  /за 1 бр./

Депозит

І.

МУЦТПО

 

 

1.

Рендосвачка за дърво

295 лв.

9 лв.

2.

Шрайхмус

410 лв.

13 лв.

3.

Дърводелски струг

100 лв.

-

4.

Циркуляр

180 лв.

-

5

Дърводелска фреза

400 лв.

12 лв.

6.

Лепачка за ленти на банциг

21 лв.

-

7.

Гаражен компресор

40 лв.

-.

8.

Бангиц

280 лв.

9 лв.

9.

Ексцентър преса

815 лв.

25 лв.

10.

Колонна бормашина

120 лв.

-

11.

Универсална фрезаФУ 251

3 600 лв.

108 лв.

12.

Струг универсален С 11М

2 025 лв.

61 лв.

13

Струг универсален С 8С

1 000 лв.

30 лв.

14.

Шлосерска маса с 2 бр. Менгемета

80 лв.

-

15.

Шлосерска маса

21 лв.

-

16.

Заваръчен апарат

160 лв.

-

17.

Универсален струг „Кр. Пролетарий”

1 200 лв.

36 лв.

18.

Везна платформена

40 лв.

-

19.

Струг универсален малък

445 лв.

14 лв.

20.

Бормашина настолна

83 лв.

-

21.

Метални рафтове /12 лв. – 1 бр./ - 6 бр.

72 лв.

-

22.

Настолна бормашина

83 лв.

-

23.

Отрезна машина

180 лв.

-

24.

Хидравлична ножовка

600 лв.

18 лв.

25.

Машина листоогъваща

513 лв.

15 лв.

26.

Хидравлична огъвачка на тръби

210 лв.

7 лв.

27.

Гилотина

6 250 лв.

188 лв.

 

 

На 17.01.2018 г. – СРЯДА

от 10.00ч:

 

Движими вещи от Панорама „Плевенска епопея 1877” при първоначална цена и депозит както следва:

 

Наименование на машините и съоръженията

Начална цена без ДДС  /за 1 бр./

Депозит

ІІ.

От Панорама „Плевенска епопея 1877”

 

 

1.

Асансьорни съоръжения – асинхр. ел.ев-л-8кв. – 1 бр.

3 900 лв.

117 лв.

2.

Асансьорни съоръжения – асинх.ел.ев-л-8кв. – 1 бр.

3 900 лв.

117 лв.

3.

Асинхронни ел. дв-ли 22 кв. /пред кембата/, /180 лв. -  1 бр./ - 3 бр.

180 лв.

-

4.

Асинхронни ел. дв-ли 132 кв. /490 лв. – 1 бр./ - 2 бр.

490 лв.

15 лв.

5.

Асинхронни ел. дв-ли 22 кв. /до монтажен вход/, 180 лв.- 1 бр./ -  3 бр.

180 лв.

-

6.

Асинхронни ел. дв-ли 17 кв. /до монтажен вход/, /163 лв.-  1 бр./ - 9 бр.

163 лв.

-

7.

Асинхронни ел. дв-ли 5,5 кв. /до монтажен вход/, /123 лв. – 1 бр./  - 2 бр.

123 лв.

-.

8.

Парен котел „Гарони навал”

8 250 лв.

248 лв.

9.

Парен котел „Плам 350”

4 200 лв.

126 лв.

 

На 17.01.2018 г. – СРЯДА

от 14.00ч:

 

Движими вещи от Водна каскада при първоначална цена и депозит както следва:

 

Наименование на машините и съоръженията

Начална цена без ДДС  /за 1 бр./

Депозит

ІІІ.

От Водна каскада

 

 

1.

Ел. двигатели по 200 кв./480 лв. – 1 бр./ - 4 бр.

480 лв.

15 лв.

2.

Центробежни помпи /585 лв. – 1 бр./ - 4 бр.

585 лв.

18 лв.

3.

Ел. задвижка

120 лв.

-

4.

Клапани /460 лв. – 1 бр./ - 3 бр.

460 лв.

14 лв.

5.

Възвратни клапани /480 лв. – 1 бр./ - 3 бр.

480 лв.

15 лв.

6.

Ел. Телфери /260 лв. – 1 бр./ - 2 бр.

260 лв.

8 лв.

7.

Ел. табла оборудване /1 200 лв. – 1 бр./ - 2 бр.

1 200 лв.

36 лв.

  

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за някои от движимите вещи, нови търгове за тези вещи ще се проведат на 30.01.2018 г. за търга за движимите вещи в МУЦТПО и на 31.01.2018 за търговете от Панорама „Плевенска епопея 1877” и  Водна каскада в същите часове  и при същите условия.

ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на І-вия етаж в сградата на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.

ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 30 лв. без ДДС.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 04.01.2018 г. до 12.00 ч. на 15.01.2018 г. за първия търг и от 05.01.2018 г. до 12.00 ч. на 16.01.2018 г. за търговете от 17.01.2018 г.  в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4.

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл.“Възраждане” №4 до 16.00 ч. на 15.01.2018 г. за първия търг и до 16.00 ч. на 16.01.2018 г. за търговете от 17.01.2018 г. 

ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 17.01.2018г. до 12.00 ч. на 29.01.2018 г. за първия търг и от 18.01.2018 г. до 12.00 ч. на 30.01.2018 г. за търговете от 17.01.2018 г. в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. в деня преди търга.

ОГЛЕД НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ ще бъде осигурен от 04.01.2018 г. всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., след направена заявка на телефон 064881326 - г-н Дилян Балабанов за търговете за движими вещи от МУЦТПО и Водна каскада и на телефон 064830251- г-н Валентин Шопов за търга на движими вещи от Панорама „Плевенска епопея 1877”.

Телефони за контакти: отдел “Управление и разпореждане с общинска собственост”: (064) 881-324 и 881-310