Търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински поземлен имот"

1021

Файлове:

обява.docx обява.docx