Търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински поземлен имот", обект 1/2019, землище гр. Плевен

862

Файлове:

обява.docx обява.docx