Търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински поземлен имот" - обект в землището на с. Гривица

1050

Файлове:

обява.docx обява.docx