Търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински имоти

1249

Файлове:

objava.docx objava.docx