Търг с тайно наддаване за "Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии", обект №22/2018, землище с. Къртожабене

944

Файлове:

Zapoved_otkrivane 1.docx Zapoved_otkrivane 1.docx