Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински горски територии - обект №3/2018, землище с. Пелишат

1265

Файлове:

obqva.doc obqva.doc