Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект №6/2022, землища с. Беглеж, с. Тодорово, с. Горталово

856