Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии, обект №10/2021, землища с. Бохот и с. Опанец

437

Файлове:

Zapoved_otkrivane.docx Zapoved_otkrivane.docx