Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии, обект №11/2021, землища с. Буковлък и с. Гривица

712

Файлове:

Zapoved_otkrivane.docx Zapoved_otkrivane.docx