Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии, обект №13/2020, землища с. Бохот и с. Опанец

709

Файлове:

Zapoved_otkrivane.docx Zapoved_otkrivane.docx