Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии", обект №25-1/2021, землище гр. Плевен

650