Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии, обект №7/2021, землища с. Буковлък и с. Гривица

571

Файлове:

Zapoved_otkrivane.docx Zapoved_otkrivane.docx