Търг с тайно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от общински горски територии, обект №25/2021, землище гр. Плевен

344