Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета

Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета


Мерките за овладяване на популацията на безстопанствените кучета се осъществява в регистрирана стационарна амбулатория от служители на Община Плевен.
Ръководител на звено „Намаляване популацията на безстопанствени кучета” - Мирослав Петков

Телефони за сигнали при проблеми с безстопанствени кучета:
0879 911 262 - Мирослав Петков
064 881 323 – денонощен телефон за спешни сигнали на Община Плевен