Туристически информационен център

Общински туристически информационен център

 

Общински туристически информационен център в гр. Плевен

 

Центърът е открит на 16.05.2006 г.

Служителите в Туристическия център са на разположение на гражданите и гостите на града от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.

Основните цели на ТИЦ-Плевен са: рекламиране на града като туристическа дестинация, развитие на туризма в региона, популяризиране на културното наследство, подобряване качеството на туристическия продукт и привличане на повече посетители от страната и чужбина. Допринася за устойчивост на туристическата индустрия в общината.

В центъра се предоставят рекламни материали, могат да бъдат направени резервации и да се получи подробна информация относно:

  • възможностите за туризъм в района на Плевен;

  • запознаване с историята на града;

  • историческите, културни и природни забележителности – музеи, паметници на културата, галерии и театри, църкви;

  • хотели, вили, хижи и други места за настаняване;

  • местата за хранене и развлечения и други атракциони;

  • културните събития, програмите на плевенските културни институти, предстоящи концертни прояви;

  • контактна информация за туроператори и туристически агенции, агенции за недвижими имоти, транспортни фирми, застрахователни компании и др.;

  • възможностите за активен отдих и туризъм в разположените в непосредствена близост до Плевен парк „Кайлъка” и природен резерват в местността Чернелка.

 

 

За контакти:

Адрес: ул,“Вардар“№ 2А

5800 гр. Плевен

Телефон: +0359 64/ 824 004

Мобилен тел: 0877220972

Работно време:

Лятно работно време- 10.00-18.30 ч.

Зимно работно време- 9.00-17.30 ч.

Почивен ден: неделя

e-mail: tourpleven@abv.bg

Туристически портал: visitpleven.com