Творчески организации

ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ПЛЕВЕН

e-mail: l.pavlova49@gmail.com

Председател – Лалка Павлова – 0878 853 599

 

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЛЕВЕН

гр Плевен, ул. „В. Левски” №150

Председател – проф. Атанас Кирилов 0889 400980

kirilovatanas@hotmail.com

 

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ – ПЛЕВЕН

Председател на СБЖ – Плевен - Иван Илиев

jurnalisti@abv.bg

0887 60 97 09; 0885 21 45 33

 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СБХ - ПЛЕВЕН

http://www.art-pleven.com

Председател - Валентин Асенов – 0887 726 351