Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг по реда на Наредба 7 на ОС - Плевен

2193

прилагани документи: Няма

заявления: Заявление свободен текст

срок: