Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг

472

прилагани документи: Няма

заявления: Заявление свободен текст

срок: 

такса: