Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг по реда на Наредба 17 на ОС - Плевен

1165

прилагани документи: Няма

заявления: Заявление свободен текст

срок: 

такса: