Продажба на жилищни имоти на наематели

2167

прилагани документи: Заявление образец

заявления: Заявление образец

срок: 3 месеца

такса: 5 лв.