2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

451