Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

170

1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-705/02.09.2020 г. са обявени длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина,…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

103

1. Със заповед № ОХ-718/03.09.2020г. на министъра на отбраната са обявени две вакантни длъжности за офицери във военни формирования 34750 – Карлово и 22180 – Казанлък, за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско…

Допълнителен прием във ВВВУ „Георги Бенковски“

250

ВВВУ „Георги Бенковски“ уведомява, че ще проведе допълнителен прием на кандидати за курсанти през учебната 2020/2021 г. по следните специализации:     СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЛЕТЕЦ - ПИЛОТ…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

226

1. Със заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България изменена и допълнена с МЗ №№ ОХ-634/11.08.2020 г. и ОХ-680/20.08.2020 г. е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за…