Вакантни длъжности

ОБЯВА за вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети на детски градини

96

ОБЯВА за вакантни длъжности  за медицински специалисти в здравни  кабинети на детски градини        Община Плевен обявява свободни длъжности за медицински специалисти в здравен кабинет на ДГ „Калина”-…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

92

  1. Със заповед на Министъра на отбраната № ОХ-848/17.09.2019 г. е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност за офицер във военно формирование 42610 - Козарско от състава на Съвместното командване на силите, която следва…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

131

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина   1. Със заповед на министъра на отбраната № ОХ-823/04.09.2019 г. е разкрита процедура по обявяване…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

98

1. Със заповед № ОХ – 809/03.09.2019 г. на Министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за сержант във военно формирование 22980 – София от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице,…