Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

77

  1. Със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

92

  1. Със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ - ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА”

99

   ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН, ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ за сопран, алт,тенор,баритон или бас.Прослушването ще се  проведе на 25 юни 2019 г. от 11.00 ч. в ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, НАХОДЯЩА СЕ НА бул.”Д.…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

167

1. Със заповед № ОХ – 397/24.04.2019 г. на министъра на отбраната е обявявена вакантна длъжност за старшина във военно формирование 26690 - Павликени от състава на Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от лице,…