Вакантни длъжности

Обява за свободно работно място за длъжност: хигиенист в ОУ „Д-р Петър Берон“

244

На основание чл. 258 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование     О Б Я В Я В А М   СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА :   Длъжност :чистач/хигиенист Брой свободни работни места:  3 Мястото е свободно, считано…