Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина

99

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина   1. Със заповед…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

77

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба  (кадрова военна служба)   1. Със заповед № ОХ-1201/22.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република…