Вакантни длъжности

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

173

1. Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на…

ОБЯВА ЗА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

200

1. Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 вакантни длъжности във военни формирования, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс, както…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

151

1. Със заповед № ОХ-346/08.04.2022 г. на Министъра на отбраната на РБ е обявена 1 (една) вакантна длъжност в Централно военно окръжие, която следва да се заемат от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба), както следва:…