Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина

76

О Б Я В А за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина           …

Зоопарк „Кайлъка” – търси да назначи работник-животновъд

117

ОБЯВА Зоопарк „Кайлъка” – Плевен търси да назначи работник на длъжността: работник-животновъд. Условия: кандидатите да имат опит в отглеждането на животни.   За контакти: 0879/ 911 196 – Красимир Коцев Миков, Директор…

Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен” ЕООД, гр. Плевен

163

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н   На основание чл. 63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл. 5, чл. 6  от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен

510

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Разработване на проекти” при Община Плевен;…

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми” при Община Плевен

499

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Главен експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми”…

Конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми” при Община Плевен

618

О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №2 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител   ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността Младши експерт в отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми”…

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, във формирования на Сухопътните войски за времето от 18.09.2017 г. до 19.09.2017 г.

106

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал.6 от ЗОВСРБ, във формирования на Сухопътните войски за времето от 18.09.2017…