Конкурс за изпълняващ длъжността "Директор" в Център за подкрепа за личностно развитие- Център за работа с деца и Център за ученическо, техническо и научно творчество

1008