КОНКУРС ЗА ПЕВИЦИ И ТАНЦЬОРИ ОБЯВЯВА СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ "ИВАН ВЪЛЕВ"

653

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ПЕВИЦИ И

ТАНЦЬОРИ - МЪЖЕ И ЖЕНИ

        КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.10.2017 год. от 10.00 часа   В ТАНЦОВАТА ЗАЛА НА СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ „ИВАН ВЪЛЕВ” , гр. ПЛЕВЕН, ул. „ДОЙРАН” 79, СГРАДАТА НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА.

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ:

ЗА ТАНЦЬОРИ:

  • Двигателна култура (пластичност, въртеливост, скокливост, височина на движенията)  
  • 2 /две/ комбинации по избор в различни размери и области, като едната е Северняшка, и 2 /два/ диагонала 
  • Танцувална памет
  • Метроритмичен усет
  • Възрастова граница – до 30 год.
  • Образователна степен – минимум средно образование

ЗА ПЕВИЦИ :

  • Вокални умения - бърза и бавна песен по избор
  • Музикална памет
  • Нотна грамотност
  • Образователна степен - минимум средно образование

Тел.: 064/80 26 79;  0879/404 137

е-mail: severniashki.ansambal@abv.bg

и.д.Директор: Мариян Туджаров

Файлове:

Обява.pdf Обява.pdf