О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба

564

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Национален военен университет „Васил Левски”

 

1. Със заповед № ОХ-1093/19.10.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски”, които следва да се заемат от лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)  както следва:

  1.  Командир на отделение „Специална техника” във взвод „Осигуряване на учебния процес” на рота „Осигуряване на учебния процес и логистика” – 1 бр.;
  2. Командир на отделение в „Евакуационно отделение” във взвод „Съхранение, осигуряване и евакуация” на рота „Осигуряване на учебния процес и логистика” – 1 бр.;
  3. Началник на отделение „Общовойскова подготовка” в секция „Военновъздушни сили” на Професионален сержантски колеж – 1 бр.;
  4.  Главен инструктор - специалист в отделение „Авиационно-технически специалисти” в секция „Военновъздушни сили” на Професионален сержантски колеж – 2 бр.
  1. До 10.11.2017г. кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

 

         Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен  или на тел.:064/824 147, 0879 911 230.