О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в НВУ „Васил Левски”

491