ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен"

1720