ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ За Регионален център за ранна интервенция на уврежданията – гр.Плевен

902