ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР за позиция ШОФЬОР по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен"

602