ОБЩИНА ПЛЕВЕН Обявява процедура за прием на заявления от кандидат – потребители на почасови здравно-социално услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен"

500