ОБЯВА за попълване на незаетите места за обучение на курсанти за учебната 2017 - 2018 г.

545

1. Със заповед №РД-02-776/18.08.2017 г. на началника на НВУ „В. Левски” е обявен допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти за учебната 2017-2018 г.

2. Период за подаване на документи - до 08.09.2017 г.

3. Конкурсни изпити, тестове и прегледи - 11.09. - 15.09.2017 г.

4. Незаети места за обучение на курсанти по специалности:

4.1. Инженерни войски - 1

4.2. Войски за ЯХБЗ и екология - 6

4.3. Полева артилерия - 24

4.4. ПВО на войските - 12

4.5. Военни КИС - КСТ - 7

4.6. Военни КИС - КТТ - 11

4.7. Танкова и автомобилна техника - 7

4.8. АЗРВ, оптика и бойни припаси - 14

4.9. Ръководител на въздушно движение - 4

4.10. Зенитно-ракетни войски - 8

4.11. Радиотехнически войски - 4

 

Подробна информация за специалности е публикувана на официалната страница на НВУ „В. Левски” - www.nvu.bg