ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

651

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба

1. Със заповед № ОХ-1296/20.12.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв без провеждане на конкурс, на български граждани, освободени от военна служба, както следва:

1.1. за Сухопътни войски – 225 длъжности;

1.2. за Военноморски сили – 50 длъжности;

1.3. за Централно военно окръжие – 25 длъжности.

2. Крайният срок за подаване на документи за обявените вакантни длъжности е 30.09.2018 г.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен или на тел.:064/824 147, 0879 911 230.