ОБЯВА за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

431