Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на лица, изпълнявали военна служба

693

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система  на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

 

1. Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Стационарната комуникационна и информационна система, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

Длъжност

Военно звание

Военно формирование

Б Р о и

Образование

Ниво на достъп до КИ

ВОС

Ст. помощник началник на сектор „Планиране и експлоатация на инженерно-технически системи”

майор

38040 - София

1

ВВУ със специалност „Организация и управление  на ВФ на тактическо ниво” със специализации:

-КИС; КТТ; инженерни войски

Секретно

4011 или 7201

Началник на „Ремонтно –възстановителна секция”

Капитан, ст.лейт., лейт.

28870-Пловдив

1

ВВУ със специалност „ОУ  на ВФ на тактическо ниво” със специализации:

-КИС; КТТ или КСТ; инженерни войски.

Секретно

4011, 4101 или 7201

Администратор в секция „Техническа и софтуерна защита” в сектор”Криптогравска и софтуерна защита”

Капитан, ст.лейт., лейт.

26340-София

1

ВВУ със специалност „ОУ  на ВФ на тактическо ниво” със специализации:

-КИС; КТТ или КСТ; Навигационни, КИ системи; Военноморски комуникационни системи.

Секретно

2411,

3031,

4011 или 4101

Началник на секция „Санитарно техническо и механично оборудване

Капитан, ст.лейт., лейт.

38410-София

1

ВВУ със специалност „ОУ  на ВФ на тактическо ниво” със специализации:

-КИС; КТТ или КСТ; инженерни войски.

Секретно

4011, 4101 или 7201

2. До 22.11.2017г. кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

Повече информация може да получите в офис за водене на военен отчет в община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация Плевен или тел.:064/824 147, 0879 911 230.