Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

498

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба във Военновъздушните сили на лица, изпълнявали военна служба 

(кадрова военна служба)

 

1. Със заповед № ОХ-1201/22.11.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 11 (единадесет) вакантни длъжности за офицери, 3 (три) за офицерски кандидати, 1 (една) за сержант и 11 (единадесет) за войници, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) във военни формирования (в. ф.) от състава на Военновъздушните сили, както следва:

1.1. за в. ф. 54270 – Пловдив – 1 офицер;

1.2. за в. ф. 28000 – Граф Игнатиево– 1 офицер и 1 войник;

1.3. за в. ф. 32040 – Крумово – 2 офицери, 1 оф. кандидат;

1.4. за в. ф. 26030 – Безмер – 2 офицери, 2 оф. кандидати, 6 войника;

1.5. за в. ф. 52090 – Долна Митрополия – 2 офицери, 1 сержант, 4 войника;

1.6. за в. ф. 34420 – Костинброд – 1 офицер;

1.7. за в. ф. 26720 – Черноморец – 1 офицер;

1.8. за в. ф. 36780 – Шабла – 1 офицер.

 2. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

 3. За длъжностите по т. 1 може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

4. До 20.12.2017 г. кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до съответното длъжностно лице.

        Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен или на тел.:064/824 147, 0879 911 230.