ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

407

 

1. Със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Изпитател в участък „Изпитване на зенитни и авиационни оръжия и боеприпаси за тях" на Център ..Изпитвания на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия"  

Редник - 1-ви клас, редник - 2-ри клас или редник - 3-ти клас

26940 - Стара Загора

1

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „В”

2

Младши шофьор в група ..Лвтотранспортно осигуряване“ на Участък ..Логистично осигуряване"  

Редник - 1-ви клас, редник - 2-ри клас или редник - 3-ти клас

26940 - Стара Загора

1

Средно образование

Свидетелство за управление на МПС категория „С

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 02.08.2019г. кандидатите да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на в.ф. 26940 - Стара Загора, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.