ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

337

 

1. Със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

1

Оркестрант III група 

Младши сержант, сержант, старши сержант

54800- София

1

Средно музикално образование

Инструмент „Туба”

2

Оркестрант III група 

Младши сержант, сержант, старши сержант

54800- София

1

Средно музикално образование

Инструмент „Ударни”

3

Оркестрант II група 

Младши сержант, сержант, старши сержант

54800- София

1

Средно музикално образование

Инструмент „Тромпет”

4

Оркестрант III група 

Главен старшина, старшина I степен, старшина II степен

54800- София

1

Средно музикално образование

Инструмент „Кларинет/Саксо фон”

5

Оркестрант III група 

Младши сержант, сержант, старши сержант

28610 - София

1

Средно музикално образование

Инструмент „Тромпет” или „Ударни“

6

Оркестрант III група

Младши сержант, сержант, старши сержант

28610 - София

2

Средно музикално образование

Инструмент „Кларинет” или „Саксофон“

7

Оркестрант II група

Младши сержант, сержант, старши сержант

34750 - Карлово

1

Средно музикално образование

Инструмент „Тромпет”

8

Оркестрант III група

Младши сержант, сержант, старши сержант

52290 - Варна

1

Средно музикално образование

Инструмент „Туба”

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

3. До 31.07.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на Националната гвардейска част (НГЧ) чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.