ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

281

1. Със заповед № ОХ-682/25.07.2019г. на Министъра на отбраната на РБ са обявявени 3 (три) вакантни длъжности за офицери, 5 (пет) вакантни длъжности за сержанти и 10 (десет) вакантни длъжности за войници в НВУ „В. Левски“, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

2. До 13.08.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до Началника на НВУ „В. Левски“  чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.