ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

271

1. Със заповед № ОХ-655/17.07.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 й

Минимално образование и квалификация

Специфични изисквания за заемане на длъжността

Минимално ниво на достъп до КИ

1.

Гвардеец

Редник – 1-ви клас, редник – 2-ри клас или редник – 3-ти клас

54800-София 

50

Средно образование

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20-30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото

Поверително

2.

Номер от разчет 

Редник – 1-ви клас, редник – 2-ри клас или редник – 3-ти клас

54800-София 

1

Средно образование

 

Поверително

3.

Младши шофьор 

Редник – 1-ви клас, редник – 2-ри клас или редник – 3-ти клас

54800-София 

4

Средно образование

водач на МПС категория „D” Валидна категория „D”

Сл.ползване

4.

Младши шофьор

Редник – 1-ви клас, редник – 2-ри клас или редник – 3-ти клас

54800-София 

1

Средно образование

водач на МПС категория „C+E” Валидна категория „C+E”

Сл.ползване

5.

Младши шофьор

Редник – 1-ви клас, редник – 2-ри клас или редник – 3-ти клас

54800-София 

4

Средно образование

водач на МПС категория „C” Валидна категория „C”

Сл.ползване

2. До 25.09.2019г. кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.