ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

668

 

1. Със заповед № ОХ–772/20.08.2019 г. на Министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) матроски (войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина.

2. До 18.10.2019г.  кандидатите за обявените вакантни длъжности да подадат писмено заявление за участие в конкурса до командира на ВМС, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

3. Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.