ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

285

1. Със заповед № ОХ–62/17.01.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 5 (пет) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

Б Р 0 Й

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво за достъп до КИ

1

Началник на група „Автоматизиран отчет на човешките ресурси и анализ на информацията” (АСУ на ЧР) в Център за информационно осигуряване

Капитан- лейтенант/ капитан, старши лейтенант, лейтенант

34410 – Варна

1

Висше военно училище, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво

Секретно, NATO Secret, EU Secret

2

Заместник-командир на стартова батарея

Капитан- лейтенант/ капитан, старши лейтенант, лейтенант

38010 – Варна

1

Висше военно училище, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво

Секретно

3

Старши специалист І степен по събиране, обработка и анализ на информацията в секция „Личен състав, събиране, обработка и анализ на информацията

Мичман

22580 – Варна

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено

Секретно

4

Старши специалист І степен по отчет на личния състав в секция „Личен състав, събиране, обработка и анализ на информацията“

Мичман

22580 – Варна

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено

Секретно

5

Щурмански електротехник в щурманска бойна част на корвета

Главен старшина, старшина I степен, старшина II степен

38920 – Варна

1

Средно образование и четвърта степен на професионална квалификация придобита в професионален сержантски (старшински) колеж или приравнено

Поверително

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 17.02.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до командир на Военноморските сили  чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен, Военно окръжие – Плевен  или на тел. 0879 911 230, 0875210300, 0885733885.