ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

465

1. Със заповед № ОХ–86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната са обявявени 165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности в  Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

- за военно формирование 28610 – София -  10 длъжности за войници;

- за военно формирование 24150 – Стара Загора -  7 длъжности за войници;

- за военно формирование 54740 – Хасково -  8 длъжности за войници;

- за военно формирование 54100, 22130 – Ямбол -  17длъжности за войници;

- за военно формирование 38220 – Плевен -  10 длъжности за войници;

- за военно формирование 34750 – Карлово -  30 длъжности за войници;

- за военно формирование 26400 – Благоевград -  6 длъжности за войници;

- за военно формирование 54990 – Враца -  4 длъжности за войници;

- за военно формирование 24490, 52340 – Асеновград -  8 длъжности за войници;

- за военно формирование 28880 – Белене -  13 длъжности за войници;

- за военно формирование 44220 – Пловдив -  7 длъжности за войници;

- за военно формирование 28330 – Смолян -  10 длъжности за войници;

- за военно формирование 24620 – Свобода -  7 длъжности за войници;

- за военно формирование 42600 – Мусачево -  8 длъжности за войници.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 10.03.2020 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до съответния командир на военно формирование  чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен  или на тел. 0879 911 230