ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

620

1. Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географска служба е разкрита процедура по обявяване на вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, както следва:

Наименование на вакантната длъжност

Военно звание

Военно формирование и място за изпълнение на службата

БРОЙ

Минимално образование и квалификация

1

Геодезист в секция „Геодезия“ на сектор „Геодезия и фотограметрия“

лейтенант, старши лейтенант, капитан

24430-Троян

1

Образователноквалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Секретно Придобита специалност „Геодезия“

2

Топограф в секция „Топография“ на сектор „Геодезия и фотограметрия“

лейтенант, старши лейтенант, капитан

24430 - Троян  

1

Образователноквалификационна степен „Бакалавър“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ Секретно Придобита специалност „Геодезия“

2. Кандидатите за вакантните длъжности трябва:

  • да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • до 13.03.2023 г. да подадат лично писмено заявление за участие в конкурса до началника на Военно-географска служба чрез структурите на Централно военно окръжие.

Допълнителна  информация може да получите в Офис за военен отчет в Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация  Плевен  или на тел. 0879 911 230.