Обява за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част

543

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантна длъжност в Национална гвардейска част за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба

(кадрова военна служба)

 

1. Със заповед № ОХ-1027/04.10.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Национална гвардейска част, която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба).

2. Кандидатите за вакантната длъжност следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.