ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

560

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности в Съвместно командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

1. Със заповед № ОХ-1012/28.09.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 2 вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) в Съвместно командване на силите

както следва:

  1. за в. ф. 46430 – София – 1;
  2. за в. ф. 24480 – Ловеч – 1.

2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да подадат писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на ЦВО.

Повече информация може да се получи в Офиса за водене на военен отчет при Община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация – Плевен.